Hizmet Kapsamı

Entegre Dijital Arşiv, Evrak ve İş Akışı Sistemi, Radyolojik Görüntü, Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS), Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS), Doküman Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi, Süreç Yönetim Sistemi, Sağlık Veri Seti Sistemi uygulanacak kurumlarda. Standartların donanımsal, yazılımsal (HİS, LİS, PACS) altyapılarının ve ön yeterliliklerinin saptanması.

Fizibilite raporlarının hazırlanması yaklaşık maliyete esas olacak donanımsal ve yazılımsal ihtiyaçların belirlenmesi bu ihtiyaçları belirlerken gerek sahada uygulaması olan ya da olmayan firmalarla Müdürlüğümüzün izni ve bilgisi dahilinde görüşmeler yapması bu görüşmelere ilişkin analiz raporlarının hazırlanıp müdürlüğümüze ve ilgili komisyona sunulması.

Sağlık bakanlığı ( USVS , MSVS ) uyumluluğu ve ayrıca sağlık müdürlüğünün talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni veri setlerinin oluşturulması istatistiki raporların belirlenmesinde gerekli çalışmaların ilgili komisyon aracılığı ile ortaklaşa gerçekleştirmelidir.

 

Projenin ihale aşamasında idari ve teknik şartnamesini hazırlayarak ilgili komisyona iletmeli. İhtiyaç duyulduğunda ihale ve muayene komisyonunda görevlendirilmeli.