AVANTAJLARINIZ;

Tüm hastaların tetkik tahlil istemleri elektronik ortamda düzenli bir şekilde takip edilmesi sağlanır.

 

  

        lisvetahakkuk

 

LBYS ANA MODÜLÜ

LBYS Ana modül içerisinde günlük ve istenirse geriye dönük tarih aralığı girilerek laboratuar hastalarının takip edildiği modüldür. Laboratuar hastalarına Barkot çıkartılarak hastaların bu barkot numarası ile takip edilebilmesi ve cihazlara bu barkotların verilmesi ile cihazın o barkot numarasına ait hasta takibi yaparak çalışılacak testlerinin otomatik olarak sistemden alması ve hastanın bu barkot numarası ile de sistemde kolayca durumunun takibi edilebilmesi kolaylığı.

Tek bir ekran üzerinde Laboratuar hastalarının listelenmesi ve listelenen ekran üzerinde farklı bir ekran kullanmadan isim alanı üzerinde isim yazarak veya protokol numarası alanı üzerinde protokol yazılarak kolaylıkla bulunabilmesi kolaylığı.

Listelenen hasta seçilerek Barkot çıkartılması, Test sonuçlarının takip edilmesi onay ve sonuç yazdırma işleminin yapılması kullanıcı için farklı ekranlarda bu işlemi yapmayıp tek bir ekranda yapabilmesi büyük bir zaman kazancı kolay kullanım sağlamaktadır.

Yine aynı ekranda hasta tetkik sonuçları takip edilirken, sonuçlarda tekrar çalışılması gereken ve ya uygun olmayan numunelerin seçilerek kaydedilmesi. Bundan dolayı hasta sonuç takibiyapılırken Hastanın çıkmayan sonuçlarının takibinin ve nedeninin görülebilmesi kolaylık sağlamaktadır.

Laboratuar tetkik sonucu çıkmış olan hastaların yanlışlıkla tekrar cihaza verilmesi durumunda sonucu çıkmış olan tetkiklerin cihaza gönderilmemesi ve sadece kullanıcı tarafından sonucu çıkmış tetkik sonuçlarında tekrar olarak belirlediği tetkiklerin cihaza gönderilerek çalışması laboratuar cihazlarında fuzuli kit tüketimini önlemektedir.

Aynı ekran üzerinde hasta sonuç değişim grafiğinin alınabilmesi.Laboratuar hasta sonuçlarında test referans aralıklarına göre (alt sınır, üst sınır)sonuçların ekranda uyarıcı renklerlere belirlenip kullanıcıyı uyarması kolaylığı sağlanmıştır.

 

LBYS TEST TANIMLAMA MODÜLÜ

LBYS Test Tanımlama Modülü içerisinde laboratuarda çalışılacak testlerin eklenmesi silinmesi ve düzeltilmesi yapılmaktadır. Yine aynı ekran üzerinde çalışılacak grup testlerin belirlenmesi, alt parametrelerin tanımlanması, barkod tanımlama ve cihaz tanımlama,Testlerin birim,referans aralıklarının normal değer ve yaş,cinsiyet,faz gibi referans aralıkları girilebilmesi.

Cihaz tanımlaması yapılarak,testlerin hangi cihazda çalıştığı ve cihaz kodunun girilerek kolaylıkla tanımlanabilmesi.

Barkot tanımla kısmında cihaza göre farklı barkot tipleri seçebilme. Örneğin Hemogram cihazı Code39 da barkot okuma yeteneğine sahip iken Biyokimya cihazı Codebar128 ile okuma yeteneğine sahip olabilir. Lbys ile cihaz bazlı barkot üretilebilir.

 

LBYS KULLANICI GÜVENLİK MODÜLÜ

LBYS Kullanıcı Güvenlik Modülü içerisinde Sınırsız sayıda kullanıcı tanımlaması yapabilme, düzenleme, silme ve yetkilendirme yapılamaktadır


Yetkilendirme ile kullanıcının çalıştığı laboratuar grubunu takip edebilmesi onaylama yaparken kendisinin çalışmadığı ve kontrolünde olmayan test gruplarını onaylamaması, yetkisinin verilmesi. Yine yetkilendirme içerisinde LBYS Programı içerisinde kullanıcının kullanmayacağı ekranlara erişimin pasifleştirilerek farklı ekranlara girişinin önlenmesi.(Örneğin; Biyokimya laboratuar grubunu onaylama yetkisi verilmiş ve sadece ana modülü kullanma yetkisi verilmiş kullanıcı; biyokimya grubu dışında olan tetkik sonuçlarına işlem yapıp onaylamayacağı gibi hasta sonuç ekranı dışında test tanımlama, kan bankası, gibi diğer modüllere erişemeyecektir)sadece sonuç çıkartmak ile görevli kullanıcı için sadece sonucu çıkmış hastaları görebilme ve sonuçlarda her hangi bir işlem yapmasına izin verilmemekle sadece sonuç çıkartmak için programı kullanması sağlanmaktadır.

LBYS İSTATİSTİK MODÜLÜ

LBYS İstatistik Modülü; Laboratuar istatistiki verilerinin Çalışılan test sayısı, polikliniklere göre, servise göre, cihaza göre, rerun yapılan testler v.b raporların istenilen tarih aralığında kolaylıkla alınabilmesi sağlanmaktadır.Bunun dışında istenilen raporlarlar sisteme dahil edilebilmektedir.

 

LBYS MİKROBİYOLOJİ MODÜLÜ
LBYS Mikrobiyoloji Modülü içerisinde Kültür panellerinin tanımlanması ve istenilen testlerde makro tanımlama yapılarak sonuçların kolaylıkla girilebilmesi sağlanmaktadır