Geriatri Huzurevi Yaşlı Bakım Bilgi Yönetim Sistemi

Huzurevi Yaşlı Bakım Programı ile Yapabilecekleriniz

 • Başvuru ve Sıra İşlemleri
 • Bakım, Dinç gibi oluşturulan birimler için başvuru ve sıra takibi
 • Birden fazla sıra listesi tanımlayıp farklı gruplar altında başvuruları takip edebilme
 • Kabul komisyonu
 • Başvuru sahibinin kabulüne yönelik komisyon değerlendirmelerinin kayıt altına alınması
 • Birden fazla komisyon bilgisinin kaydedilebilmesi
 • Komisyon katılımcı listesinin taslak olarak kaydedilip, sonraki komisyonlarda taslaktan katılımcı belirleyebilme
 • Sosyal İnceleme
 • Başvuru sahibinin sosyal inceleme değerlendirmelerinin kayıt altına alınması
 • Birden fazla sosyal inceleme bilgisinin kaydedilebilmesi
 • Sosyal incelemeyi yapacak personel ataması ve atamanın takibi
 • Huzurevi Programında Sosyal Servis (Kabul İşlemleri)
 • Kişi genel kabul bilgileri ve detay bilgileri
 • İlk oda yerleşimi
 • Nüfus bilgileri
 • Sağlık Durumu
 • İletişim, yakın bilgileri
 • Cari Bilgileri
 • Huzurevi Programında İzin
 • Sakinin izin, rapor, hastaneye gidiş gibi kurum dışına çıkışlarının takibi
 • İzin Kota takibi (yıllık maksimum kullanabileceği izin gün sayısının takibi)
 • Huzurevi Programında Vasi Bilgilerinin Takibi
 • Sakine vasi atanmasına ilişkin bilgilerin kayıt altına alınması
 • Huzurevi Programında Etkinlik
 • Kuruluş içi veya dışında gerçekleştirilen etkinlik ve sosyal faaliyetlerin takibi
 • Etkinliğe katılan kişilerin belirtilebilmesi
 • Huzurevi Programında Emanet Kasa
 • Sakin ve genel (kurum kasası) olarak 2 farklı emanet kasa takibi
 • Sakinin emanet kasaya para ve eşya giriş çıkışının takibi
 • Sakinlerin kurum içi özel harcamalarının kendi emanet kasa hesabında bulunan para’dan düşürülebilmesi
 • Oda Yerleşimleri
 • Huzurevine ait bina, kat, oda ve yatakların tanımlanması
 • Binaların, bina grubu (blok) olarak gruplanabilmesi
 • Sakinlerin oda yerleşimlerinin yapılması ve oda yerleşim geçmişinin takibi
 • Boş oda, oda yerleşim tarihçesi listeleri
 • Oda Talepleri
 • Huzurevi sakinlerinin oda taleplerinin kayıt altına alınması
 • Talebe yönelik boş odaların listelenerek oda değişikliğinin yapılması
 • Birim Değişimleri
 • Dinç birimindeki sakinlerin Bakım (Geriatri) birimine geçici veya kalıcı geçişlerinin sağlanması
 • Bakım birimine geçici geçiş yapan sakinin Dinç birimine taburcu edilmesi
 • Huzurevi Personel
 • Tüm personel bilgilerinin kayıt altına alınması
 • Personelin çalıştığı departmanın ve görev tanımının belirlenebilmesi
 • Personeller için çalışma takviminin oluşturulabilmesi
 • Huzurevi Programı Cari-Stok-Depo

 • Depo, Malzeme grubu, hizmet malzeme grubu, hizmet ve malzemelerin tanımlamaların tanımlanması
 • Belge (Alış, Satış faturaları, e-fatura, Gider Fişleri vb.)
 • Belge alt türleri ile Standart bakım faturası ve Ekstra hizmet faturasının ayrı ayrı belirlenebilmesi.
 • Standart bakım fatura ücretleri için sakinlerin durumuna uygun fiyat listeleri oluşturabilme (Bakım alma durumu; dinç-geriatrik, kaldığı oda tipi veya oda kişi sayısı, tekerlikli sandalye bağımlılık durumu vb.)
 • Sakinlerin dahil olduğu fiyat grubunu otomatik belirleme ve belirlenen ücret de iskonto veya artırımın oran/tutar olarak belirlenebilmesi.
 • Madde de belirtilen, sakinlerin durum değişiminde ve belirtilen dönem için huzurevinde otomatik standart bakım faturalarının oluşturulabilmesi.
 • Kasa tanımları oluşturma
 • Hizmet/Malzeme Grup Tanımları (Hiyerarişik)
 • Hizmet/Malzeme Tanımları
  - Malzemelerin ilaç/bakım/sut ile ilişkilendirilebilmesi.
  - Bir hizmet için (örneğin bakım hizmeti) kullanılacak malzemelerin belirlenebilmesi.
 • Belgeye ilişkin tedarikçi borçlandırma/alacaklandırma.
 • Belgeye ilişkin sakin borçlandırma/alacaklandırma
 • Belgeye ilişkin veya belgesiz kasadan para girişi / çıkışı
 • Depo ile ilişkili stok takibi
 • Sakin özel depo stok takibi
 • Depolar arası malzeme transferi.
 • Tedavi bakım sırasında kullanılacak malzemeyi ödünç verme, ay sonunda iade edilmemiş malzemeleri faturalandırma e-Fatura

 

Paylaş