ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

 

 

Entegre Yönetim Sistemi (EYS)

Kurulması kapsamında;

 

  • Entegre Yönetim Sistemi gereksinimleri olan bilginin gizliliği, bütünlüğü erişilebilirliği ve mahremiyeti prensiplerine uymak amacıyla firmamızda bilgi varlıkları tanımlanarak, risklerin belirlenerek, risklere ilişkin kontrol önlemlerinin alınmasını içeren risk yönetim metodolojisini firmamız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için kurmak,
  • Müşterilerimize ait bilgilerin gizliliğini korumak, standart ve yasal mevzuata uyumu sağlamak,
  • Entegre yönetim sistem risklerini azaltmak için gerekli donanım, yazılım, eğitim ve diğer kontrollere gerekli kaynakları sağlamak ve devamlılığını sağlamak,
  • ISO-27001 BGYS, ISO 27701 Mahremiyet ve Gizlilik, ISO-20000-1 HYS Yönetim Sistemlerinin kriterlerine uygun olarak bir EYS’nin kurulması
  • Tüm paydaş ve bileşenlerimizin; BGYS , KVYS ve HYS bütünsel yaklaşım zorunluluğu gereği yönetimine katılımı ve uymasını sağlamak için bilinçlendirme, eğitim ve teşvikini sağlamak,
  • EYS’yi iç ve dış denetimlerle kontrol etmek, izlemek, gözden geçirmek ve sistemi sürekli uyumlu kılmak, ve iyileştirmek;

          EYS politikamızdır.

 

 

  GENEL MÜDÜR

  07.11.2022