VERBİS nedir? VERBİS'e kayıt olmalı mıyım? Nasıl kayıt olunur?

VERBİS nedir?

VERBİS kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin kaydolması gereken devlet tarafından oluşturulmuş bir sistemdir. Üstelik herkese açık, yani bir vatandaş olarak kimler bizim hangi verilerimizi işliyor, kolaylıkla öğrenebiliyoruz.

Günlük hayatımızda birçok işlem için; kimlik bilgileri, kredi kartı bilgileri, sağlık verileri, adli veriler, banka hesap bilgileri, kamera görüntüleri, fotoğraf, IP adresi bilgileri, konum gibi bize ait bir çok bilgi paylaşıyoruz.

Doktorlar, Muayenehaneler, Diş Hekimleri , Klinikler veya Hastanelerin VERBİS'e kayıt olmaları gerekir mi?

Sağlık hizmeti almak için bizlere başvuran vatandaşlarımızın birçok bilgisini kayıt altına alıyoruz. Bu nedenle VERBİS sistemine kayıt olmamız gerekiyor. 

Kanun’un 6. maddesine göre kişilerin sağlık, cinsel hayat, biyometrik ve genetik verileri “özel nitelikli kişisel veridir”. Ana faaliyet konusu “özel nitelikli kişisel verileri” işlemek olan veri sorumluları hem özel tedbirler almak hem de “Veri Sorumluları Siciline”ne (VERBİS) kayıt olmak zorundadır.

Kurumun aldığı karar gereği sağlık sektöründeki veri sorumluları, 31.03.2021 tarihine kadar uyum süreçlerini tamamlayarak VERBİS’e kayıt işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Kuruluşlarının VERBİS’e Kayıt olmaları gerekiyor mu?

Kanun’un Geçici 1 inci maddesi kapsamında Kurul tarafından alınan 2019/387 sayılı Karar ile VERBİS’e kayıt olmaları gerektiği düzenlenmiştir.
Bununla beraber Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından 16.01.2020 tarihinde yapılan açıklama uyarınca aşağıda yer alan kurumlar bakımından Sağlık Bakanlığı’nın tek bir veri sorumlusu olarak kabul edileceği ve VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün Bakanlık adına Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirileceği ifade edilmiştir. 

Bu kapsamda;

Sağlık Bakanlığı’nın merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı ile;
Sağlık Bakanlığı bünyelerinde faaliyet göstermekte olan;
a) Kamu hastaneleri,
b) Aile hekimlikleri,
c) Halk sağlığı ve toplum sağlığı merkezleri ve
d) Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm sağlık hizmeti sunucularının bu bildirim dışında herhangi bir bildirim yapılmaması gerektiği belirtilmiştir.

VERBİS'e kayıt olmazsam ne olur?

Kanunun 6. maddesi ve devamı uyarınca:

  • Aydınlatma yükümlülüğünü ihlal edenler hakkında 9.013 TL’den 180.264 TL’ye,
  • Veri güvenliğine ilişkin gerekli tedbirleri almayanlar hakkında 27.040 TL’den 1.802.641 TL’ye
  • VERBİS’e zamanında kayıt olmayanlar hakkında 36.053 TL’den 1.802.641 TL’ye kadar idari para cezasına hükmedebilecektir.

VERBİS'e nasıl kayıt olunur?

KVKK’nın web sitesi www.kvkk.gov.tr üzerinden kayıt yapılır.

Siteye giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan VERBİS butonuna tıklanarak kayıt işlemi yapılabilir.

Öncelikle sisteme kayıt olunmalıdır. Web sitesinde “ Veri Sorumlusu Yöneticisi Girişi” butonuna tıklanarak gelen “Kayıt Olun” butonuna ile işleme devam edilir.

Açılan ekranda kayıt için uygun seçenek seçilir.

İstenilen bilgiler girerek başvuru formunu ıslak imzalı şekilde kuruma iletilerek işlem tamamlanır.

Ya da kep adresinden Kurumun kep adresine göndermek yeterli olmaktadır.

Kep adresi kamu işlemlerinde evrak gönderme zahmetini ortadan kaldırdığı ve çok hızlı olduğu için kullanmanızı öneriyoruz.

Başvurnuz değerlendirdikten sonra, belirtilen mail adresi üzerinden güvenli bir yöntemle kullanıcı adı ve parola bildirmektedir.

Daha sonra sisteme giriş yapılarak bir irtibat kişisi atanır.

İrtibat kişisi sisteme E-Devlet kanalıyla giriş yaparak kayıt işleminin en önemli aşaması olan VERBİS’te istenen bilgileri kaydetme işlemi yapılmalıdır.

VERBİS'e kayıtta istenilen bilgiler nelerdir?

  • Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri
  • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
  • Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar
  • Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları
  • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler
  • Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler
  • Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre

 

VERBİS ile ilgili tüm güncel bilgilere https://verbis.kvkk.gov.tr sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Paylaş